lørdag 28. januar 2012

Forberedelser pågår

Vi har i dag laget maler til ekstra hyller i akterlugar og i salong. Det gjenstår ekstra hyller i hengeskap akter og i forpigg. Sammen med søsterbåten Mare-Magi har vi handlet inn div trelast til forbedringene. I tillegg har vi påbegynt flytting av varmtvannsbereder for å gjøre plass til watermaker. Det jeg ikke tenkte på er at motorens kjølevann går gjennom berederen - dermed må noen slanger plugges før vi kan fortsette i morgen. Vi har også kjøpt 3x 85 solcellepanel og MPPT-regulator som gjør at panelene gir bedre effekt - særlig når de kobles i serie. Sist, men ikke minst har vi tatt kontakt med Norsk Polarinstitutt for å få seilingstillatelse i Antarktis. Elisabeth jobber med visumsøknad til USA noe som ikke er helt straightforward, men likevel nødvendig når man ankommer USA på egen kjøl. Vi er m.a.o. i forberedelsesmodus - og tida flyr fort...

Ingen kommentarer: