torsdag 1. mars 2012

Her bor vi

Røyse og Holebygda fra Kongens utsikt 2012 
På landsiden av de tre øyene til venstre på bildet - litt Patagonia kanskje.....

Ingen kommentarer: