tirsdag 10. april 2012

Nok en positiv tilbakemelding fra Norsk Polarinstitutt

Det ser nå ut som om Polarinstituttet har fått den dokumentasjon de trenger for å vurdere vår søknad om seilingstillatelse i Antarktis.
Eposten er svar på vår 4 siders tilleggsutredning etter at de stilte oss 11 spørsmål som vi etter beste evne forsøkte svare på. Vi jobber videre med å sette oss inn i regler for området samtidig som skuta opprustes. Vi venter spent på resultatet av vår konsekvensutredning / melding til norske myndigheter :-)


Hei igjen,

Takk for oversendt utdypende informasjon. Dette gir oss godt grunnlag for å ferdigbehandle meldingen. Et par kommentarer til et par punkter:


* Cold weather treatment for fuel: Dere er i tvil om nødvendigheten og tar gjerne i mot råd. Foreslår at dere hører med relevante IAATO-operatører - anser at den beste kompetansen ligger der.
* Appropriate procedures based on domestic legislations, including reporting to competent authorities, must be taken prior to the departure towards Antarctica: Dere bemerker at dette har dere foreløpig ikke tilstrekkelig kunnskap om. I stor grad er dere i ferd med å gjøre dette gjennom den melding dere har sendt inn til norske myndigheter (oss), samt den dialog vi er i nå. Det vil si, dette henviser til krav om å forholde seg til det nasjonale regelverket i det landet en hører hjemme i.
* Register your voyage at the appropriate MRCC and at your authorising government agency to include that information in EIES: Registrering hos MRCC har dere vel gjort ved å inngå avtale med hovedredningsentralen. Resten dreier seg i stor grad om å gi oss (som norsk antarktismyndighet) den informasjon vi etterspør, både før avreise og etter endt opphold i Antarktis, slik at vi kan rapportere dette videre til Antarktistraktatsystemet etter vedtatte informasjonsutvekslingsprosedyrer.

Som aktiv speider og utskremt sivilforsvarsbefal (FIG) selv ser jeg jo at det ikke er noe i veien med den generelle bakgrunnskompetansen hos deg! :)

Mvh

Birgit

Vi kommer til å legge ut hele søknadsprosedyren seinere til hjelp for andre med tilsvarende planer.

Ingen kommentarer: