lørdag 22. juni 2013

30 minutter for seint...

Vi har seilt i snart 6 døgn og ligger nå utenfor verdens nest største atoll Rangirora. Vi kom 30 minutter for seint til å unngå de farlige forholdene ved innseilingen i det trange Tiputa – passet. Der og i et pass til strømmer alt vannet ut fra den store ringatollen som er 40 nm lang og 17 nm bred på det bredeste. Det er mye vann – som gir mye strøm og stående bølger når det møter svellet fra utsiden. Vi gikk nesten inn, men snudde ved aller siste mulighet når vi så veggen av bølger foran oss. Nå må vi vente rundt 6 timer før vi gjør et nytt forsøk. Men først skal vi undersøke passet i nord som ikke ligger så utsatt til for Stillehavsbølgene. Time will show når vi kommer inn...
Her snudde vi:
14:57.9405s 147:37.4558w

Ingen kommentarer: