onsdag 15. august 2012

Kontakt med Hovedredningssentralen - Sikkerhetsforberedelser

SVAR FRA HOVEDREDNINGSSENTRALEN
Fra: Heidi Rosseland På vegne av HRS Sør-Norge
Sendt: 15. august 2012 07:04
Til: Operations - Rescue Norway - South
Emne: VS: Forespørsel om å kunne motta nødmeldinger fra seilbåt på jordomseiling.


Hei
Takk for hyggelig melding, og først av alt lykke til med en fantastisk tur.
Mye godt utstyr har dere med, og godt forberedt virker dere å være. Det vi kan tilføye er:

1.       E-post til Hovedredningssentralen Sør-Norge: operations(alfakrøll)jrcc-stavanger.no   (denne blir overvåket 24h)

2.       Denne mailen med kontaktinfo blir ikke lagret på HRS. Vi har ikke en database der alle som er ute til fjells eller vanns kan registrere sine bevegelser, navn, pårørende utstyr osv.

3.       Pga pkt 2 er det viktig at all nødkommunikasjon inneholder kontaktinfo til båten.

4.       Vi er en redningssentral som samarbeider godt med redningssentraler rundt om i verden, men vi har ikke lokal kunnskap. Derfor er det viktig at dere setter dere inn i hvilke SAR område dere befinner dere i, og gjerne sjekker kontaktinfo. Dersom dere bruker HRS til mottak av første melding, så vil vi selvfølgelig bringe denne videre til rett SAR region, men vi blir også et mellomledd med det negative dette kan medføre. Dette må vurderes i hvert tilfelle.

Duty Controller
JRCC Stavanger
Norway


Phone +47 51517000 (Alert number)
Phone +47 51646000
Fax +47 51652334
 --------------------------------------------------------------------------------------------
FORESPØRSEL TIL HOVEDREDNINGSSENTRALEN
 --------------------------------------------------------------------------------------------
Fra: Per Aa. Mandt mandt(krøllalfa)online.no
Sendt: 14. august 2012 12:19
Til: 'post(krøllalfa)jrcc.no'
Kopi: 'mailt(krøllalfa)jrcc-bodoe.no'
Emne: Forespørsel om å kunne motta nødmeldinger fra seilbåt på jordomseiling.

Vi er et par som har startet på en 3 års jordomseiling , blant annet rundt Cape Horn og til den antarktiske halvøy.

Vi har en Iridium extreme satelittelefon om bord i tillegg til epirb, personlig ais i redningsvesten og AIS transponder.

Båten er en 40 fots velutrustet og forsterket Bavaria Ocean fra 2002

Vårt satelittelefonnummer er 881631570543
Vårt mmsi nummer er 257840040
Båtnavn Oda LK7969  (På AIS synes vi som ODA-NORWAY)   (Vi ligger nå i La Coruna i Spania)
Mobiltelefon 92202172 og 92202152

epost  uten vedlegg sy-oda(alfakrøll)mailasail.com

SMS sendt som mail - fungerer alltid:   881631570543(alfakrøll)msg.iridium.com   NB INGEN TEKST i EMNE-FELTETMannskap ombord er:
Elisabeth Hval f 170667  3530 Røyse
Per Mandt f 310150 3530 Røyse

Pårørende:
Navn og telefonnummer....


Vi har tidligere vært i kontakt med hovedredningssentralen i Bodø - som på telefon var svært positive til å være behjelpelig hvis vi skulle komme i store vanskeligheter under veis. De sa endog at de kunne se oss i iskanten hvis vi hadde fungerende AIS-transponder.

Grunnen er jo at vi kommer til å seile i et område hvor det snakkes spansk eller portugisisk, eventuelt dårlig engelsk.  I dårlig vær kan det være krevende nok å snakke på radio eller i telefon. Det er der det for oss hadde vært veldig nyttig om vi kunne ringt dere hvis vi trengte en eller annen form for bistand til organisering.

Vi har allerede programmert nødknappen på telefonen til å ringe +4751517000 og samtidig sende en epost med posisjon, telefonnummer og telefonens gjenstående batterikapasitet. Meldingen ser ut som vedlegget til denne epost.

Eposten sendes til  post(alfakrøll)jrcc-stavanger.no
og til mailto(alfakrøll)jrcc-bodoe.no

Jeg regner med at ingen av epostadressen er funksjonelle i en nødsituasjon da de vel går til administrasjonen og ikke til redningsledelse???

Legger gjerne inn andre epostkontoer.

En mobiltelefon det går an å sende posisjonsrapport på sms til redningssentralen er også svært aktuelt for oss - hvis det eksisterer.

Det er mulig vi kommer til å knytte oss til Geos www.geosalliance.com/iridum
Da vil i såfall alarmtelefonen gå dit, men vil likevel sende epost til deres epostkonto hvis mulig.

Med vennlig hilsen to på tur - som planlegger for at det aldri skal bli behov for å kontakte dere i en nødsituasjon, men som føler det betryggende hvis dere kan være med på et opplegg som skissert over.
Vi kan sende oppdatert reiseruta - hver gang vi skal ut på et lenger havskryss.

1. Portugal - Madeira - Kanariøyene
2. Kanariøyene - Cap Verde
3. Cap Verde - Brasil
4 Brasil - Ushuaia (Chile)
5 Ushuaia - Antarctica (Deception Island) og retur Ushuaia
6 Beagelkanal - Magellanstredet
7 Chile - Påskeøya
8 Stillehavet - New Zealand….
9 Indiske hav - syd Afrika
10 Syd Afrika - Brazil - USA - Grønland - Island - Norge

Med vennlig hilsen
Elisabeth Hval og Per Mandt

Ingen kommentarer: